Cactus2000 | About | Protection des données | Faire un don | Email

Les provinces de Chine

Accéder la version mobile

Jilin Sichuan Guangxi Fujian Hubei Henan Shanghai Macao Gansu Ningxia Shaanxi Hainan Tianjin Yunnan Hebei Hunan Qinghai Jiangsu Tibet Guizhou Hong Kong Xinjiang Chongqing Shandong Zhejiang Shanxi Guangdong Liaoning Pékin Anhui Mongolie-Intérieure Heilongjiang Jiangxi

Question 1 de 33:
Comment s'apelle cette province
Hebei
Macao
Hong Kong
Jilin

correct: reste:
faux: temps:


Options:
Sommaire Avec frontiers Nombre de questions:

Jeux de géographie sur la Chine
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000