Cactus2000  About | Data protection | Donate | Email

Latin nouns

To the mobile version

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview

Type the complete Latin word (also declined or conjugated).
More search functions.

Nouns beginning with u

uaecordia
ūber
ūbertās
ulcerāria
ulcerātiō
ulcus
ulcusculum
ulex
ūlīginōsa
ūlīgo
ūllus
ulmārium
ulmus
ulna
ulpicum
ultimitatus
ultimum
ultiō
ultor
ultrīx
ulula
ululātus
ulva
umbella
umbilīcus
umbō
umbra
umbrāculum
umbrāticola
umbrāticulus
ūmentia
umerāle
umerulus
umerus
ūmiditās
ūmidum
ūmor
ūmus
ūnanimitās
uncia
uncīnus
ūnctiō
ūnctor
ūnctōrium
ūnctum
ūnctūra
uncus
unda
undula
undulātiō
ungella
unguen
unguentāria
unguentārium
unguentārius
unguentum
unguiculus
unguilla
unguis
ungula
ungulus
ūnicitās
ūnicornis
ūnigena
ūniō
ūnisubsellium
ūnitās
ūniversitās
ūnūnhexium
ūnūnoctium
ūnūnpentium
ūnūnquadium
ūnūnseptium
ūnūntrium
upupa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


ūranium
urbānitās
urbānus
urbicapus
urbs
ūrceola
ūrceolus
ūrceus
ūrēdō
uria
ūrīgō
ūrīna
ūrīnātor
urium
urna
urnula
ursa
ursus
urtīca
ūrus
ustiō
ustor
ūsuārius
ūsūcapiō
ūsūra
ūsūra
ūsūrārius
ūsurpātiō
ūsūrpātrīx
ūsus
ūtēnsilia
ūter
uterum
uterus
ūtilitās
ūtrārius
utriculus
ūva
uxor
uxorcula
 

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.

Bernd Krüger, 2021
Cactus2000