Cactus2000 | About | Protection des données | Faire un Don | Email
 
Sur ces pages, vous trouvez les verbes irréguliers néerlandais.

Verbes irréguliers néerlandais

InfinitifPrétéritPrétéritParticipe PasséAuxiliaireFrançais
bakkenbaktebaktengebakkenhebbencuire (au four)
beginnenbegonbegonnenbegonnenzijncommencer
begrijpenbegreepbegrepenbegrepenhebbencomprendre
bergenborgborgengeborgenhebbensauver
bewegenbewoogbewogenbewogenhebbenbouger
bezoekenbezochtbezochtenbezochthebbenvisiter
biedenboodbodengebodenhebbenoffrir
bijtenbeetbetengebetenhebbenmordre
bindenbondbondengebondenhebbenlier
blijvenbleefblevengeblevenzijnrester
brekenbrakbrakengebrokenhebben,zijncasser
brengenbrachtbrachtengebrachthebbenapporter
denkendachtdachtengedachthebbenpenser
doendeeddedengedaanhebbenfaire
dragendroegdroegengedragenhebbenporter
dringendrongdrongengedrongenhebben,zijnpousser
drinkendronkdronkengedronkenhebbenboire
duikendookdokengedokenhebben,zijnplonger
etenatatengegetenhebbenessen
gaanginggingengegaanzijnaller
genezengenasgenazengenezenhebben,zijnguérir
gevengafgavengegevenhebbendonner
hangenhinghingengehangenhebbenpendre
hebbenhadhaddengehadhebbenavoir
helpenhielphielpengeholpenhebbenaider
hetenheetteheettengehetenhebbens'appeler
houdenhieldhieldengehoudenhebbentenir
kiezenkooskozengekozenhebbenchoisir
kijkenkeekkekengekekenhebbenregarder
klimmenklomklommengeklommenhebben,zijngrimper
komenkwamkwamengekomenzijnvenir
kopenkochtkochtengekochthebbenacheter
krijgenkreegkregengekregenhebbenrecevoir
kunnenkonkondengekundhebbensavoir(cap)
lachenlachtelachtengelachenhebbenrire
latenlietlietengelatenhebbenlaisser
lezenlaslazengelezenhebbenlire
liegenlooglogengelogenhebbenmentir
liggenlaglagengelegenhebbenêtre couché
lopenliepliepengelopenhebben,zijncourir
moetenmoestmoestengemoetenhebbendevoir
mogenmochtmochtengemoogdhebbenpouvoir
nemennamnamengenomenhebbenprendre
ontvangenontvingontvingenontvangenhebbenrecevoir
rijdenreedredengeredenhebben,zijnrouler
roepenriepriepengeroepenhebbenappeler
schietenschootschotengeschotenhebbentirer (fusil)
schijnenscheenschenengeschenenhebbenbriller
schrikkenschrokschrokkengeschrokkenzijns'effrayer
schrijvenschreefschrevengeschrevenhebbenécrire
slapensliepsliepengeslapenhebbendormir
sluitenslootslotengeslotenhebbenfermer
snijdensneedsnedengesnedenhebbencouper
sprekenspraksprakengesprokenhebbenparler
springensprongsprongengesprongenhebben,zijnsauter
staanstondstondengestaanhebbenêtre debout
stekenstakstakengestokenhebbenpiquer
stelenstalstalengestolenhebbenvoler
stervenstierfstiervengestorvenzijnmourir
trekkentroktrokkengetrokkenhebben,zijntirer
vallenvielvielengevallenzijntomber
vangenvingvingengevangenhebbenattrapper
varenvoervoerengevarenhebben,zijnnaviguer
vechtenvochtvochtengevochtenhebbense battre
verbiedenverboodverbodenverbodenhebbendéfendre
verdwijnenverdweenverdwenenverdwenenzijndisparaître
vergetenvergatvergatenvergetenhebben,zijnoublier
verlatenverlietverlietenverlatenhebbenquitter
verliezenverloorverlorenverlorenhebbenperdre
vertrekkenvertrokvertrokkenvertrokkenzijnpartir
vindenvondvondengevondenhebbentrouver
vliegenvloogvlogengevlogenhebben,zijnvoler (air)
vragenvroegvroegengevraagdhebbendemander
wassenwastewastengewassenhebbenlaver
werpenwierpwierpengeworpenhebbenlancer
wetenwistwistengewetenhebbensavoir
wijzenweeswezengewezenhebbenindiquer
willenwildewildengewildhebbenvouloir
winnenwonwonnengewonnenhebbengagner
wordenwerdwerdengewordenzijndevenir
zeggenzeizeidengezegdhebbendire
zendenzondzondengezondenhebbenenvoyer
zienzagzagengezienhebbenvoir
zijnwaswarengeweestzijnêtre
zingenzongzongengezongenhebbenchanter
zittenzatzatengezetenhebbenêtre assis
zoekenzochtzochtengezochthebbenchercher
zullenzouzouden--------------(auxiliaire)
zwemmenzwomzwommengezwommenhebben,zijnnager
zwijgenzweegzwegengezwegenhebbense taire

 
Deutsch
English

Langues chez Cactus2000:

Tableaux de conjugaison, entraîneurs de la conjugaison, adjectifs, nombres écrits, vocabulaire pour le voyage, ...

 • allemand
 • anglais
 • espagnol
 • français
 • italien
 • latin
 • néerlandais
 • portugais
 • roumain


Tableaux de conjugaison (verbes)
allemand
anglais
espagnol
français
italien
latin
portugais
roumain
néerlandais
Noms (déclinaison)
allemand
latin
Adjectifs (déclinaison)
allemand
espagnol
français
italien
latin
Entraineurs de conjugaison
allemand
espagnol
français
italien
latin
Entraineurs de déclinaison
français (adjectifs)
• latin: adjectifs - noms - pronoms
Nombres écrits
allemand
anglais
espagnol
français
italien
latin

Aussi en ligne:

Convertisseurs d'unités
Balades à vélo
Plaques d'immatriculation
Petit vocabulaire pour le voyage (pdf)
Coucher du soleil

Divertissement
Quiz de géographie
Quiz des pays
Quiz des fleuves et des villes
Quiz des drapeaux, blasons, monnaie
Quiz de villes et pays
Entraineur de mémoire
Entraineur de mathématiques
Puzzle
Quiz animaux
Trouvez les différences
Galeries


En haut

Bernd Krüger, 2018
Cactus2000