Cactus2000 | About | Data protection | Donate | Email

Chinese Provinces

To the mobile version

Hainan Jiangsu Hubei Hebei Liaoning Chongqing Jiangxi Zhejiang Yunnan Shandong Inner Mongolia Guangxi Xinjiang Fujian Jilin Shaanxi Gansu Heilongjiang Hong Kong Shanghai Ningxia Qinghai Sichuan Tianjin Guizhou Henan Hunan Tibet Shanxi Anhui Beijing Guangdong Macao

Question 1 of 33:
Which state is shown
Xinjiang
Hainan
Jiangsu
Jiangxi

correct: rest:
wrong: time:


Options:
Index With borders Number of questions:

Geo games concerning China:
Bernd Krüger, 2021
Cactus2000